Thursday, 22 March 2012

SURAH AL-IKHLAS

Surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas dan ertinya adalah bersih atau kemas.Inilah adalah beberapa kebaikan yang akan diperolehi jika membaca dan mengamalkannya dengan hati yang ikhlas.

  1. Sesiapa yang membaca dan mengamalkannya maka dia akan dilepaskan daripada kesusahan-kesusahan duniawi,dimudahkan di dalam gelombang sakaratulmaut,dihindarkan dari kegelapan kubur dan kengerian Hari Kiamat.
  2. Ibnu Syibab Al-Zuhi menerangkan Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran".
  3. Riwayat dari Sayidina Ali r.a.: "Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11kali sesudah solat Subuh,maka syaitan tidak akan dapat menggodanya untuk memperbuat dosa meskipun syaitan itu dengan bersungguh-sungguh hendak menggodanya pada hari itu."
  4. Saidatina Aisyah r.a. menerangkan dari Rasulullah s.a.w.:"Barangsiapa membaca sesudah selesai sembahyang Jumaat,surah Al-Fatihah 7kali,surah al-Ikhlas 7kali,surah Al-Falaq 7kali dan surah Al-Nass 7kali,maka Allah SWT akan melindungunya dari kejahatan sampai ke hari Jumaat yang akan datang."
  5. Dari Sayidina Ali r.a. dari Rasulullah s.a.w.:"Barangsiapa hendak bermusafir kemudian ketika hendak meninggalkan rumahnya dia membaca surah Al-Ikhlas 11kali,maka allah SWT memeliharakan rumahnya sampai dia kembali."
  6. Sayidina Anas r.a.menerangkan dari Rasulullah s.a.w.;"Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas 30kali,maka Allah SWT akan menulis barakah,selamat dari api neraka dan aman dari azab pada Hari Kiamat." 
  7. Imam Sayuti r.a. menerangkan dalam kitabnya ADDURRUL MANTSUR riwayat dari Ibnu Abbas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah mengatakan :"Barangsiapa ada hajat hendaklah berwuduk dan solat 4 rakaat dengan sekali salam.Rakaat pertama membaca Al-Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 11kali,rakaat kedua membaca Al-Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 21kali,rakaat ketiga membaca Al-Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 30kali,rakaat keempat membaca Al-Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 41kali.Apabila sudah memberi salam,sebelum berkata-kata membaca surah A-Ikhlas 50kali,selawat ke atas Nabi s.a.w.50kali,istighfar 50kali,Laa haula walaa quwwata illa billaahilalyyil aziim 50kali, kemudian dia meminta hajatnya kepada Allah, maka insyaAllah Allah SWT akan menunaikan hajatnya." 

No comments:

Post a Comment